Pusat Pengajian Pembangunan Insan & Teknokomunikasi (iKOM)

Tahniah kepada Profesor Madya Abdul Aziz Mahmuddin di atas kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (VK7) berkuat kuasa 1 Julai 2019.

 

Search

Go to top