We have 8 guests and no members online

                                                                                                                        

Pusat Pengajian Pembangunan Insan & Teknokomunikasi (iKOM)

Tahniah kepada Profesor Madya Abdul Aziz Mahmuddin di atas kenaikan pangkat ke jawatan Pensyarah Universiti Gred Khas C (VK7) berkuat kuasa 1 Julai 2019.

 

Go to top