Journal of Human Development and Communication (JohDec)

Journal of Human Development and Communication (JoHDEC) is refereed journal published by School of Human Develoment and Technocommunication (iKOM), UniMAP.

 

Volume 4 2015

Top Management Perception on Green Innovation in Malaysian GLCs Pratice
Noormaizatul Akmar Ishak, Siti Noratisah Mohd Nafi, Mohd Fisol Osman and Zaim Shah Adnan
1-6  

Scenario on Information Seeking in Malaysia: A Systematic Review
Mohammad Rezal Hamzah, Emma Mirza Wati Mohammad, Mohd Yusof Abdullah, Suffian Hadi Ayub
7-20 

A Conformity Tool for Islamic Social Entrepreneurship: Towards Muslim Social Entrepreneur
Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah and Azizan Bahari
21-36 

The Use of Communication Technology Channel in Agricultural Development by Muda Agricultural Development Authority(MADA)
Ahmad Fahmi Mahamood, Rosli Mohammed and Mohd Khairie Ahmad
37-44 

`Umran : Pemangkin Kemakmuran di Alam Melayu
Mahayudin Hj. Yahaya
45-62 

Aplikasi Pembelajaran Autentik bagi Kursus Anggaran Kos Bangunan
Nazra Ismail
63-74 

Analisis Keperluan untuk Penentuan Bantuan Program Pembangunan Keluarga Miskin dan Miskin Tegar: Kajian Kes di Teluk Ketapang, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
Dara Aisyah Mohd. Ali Puteh dan Ibrahim Mamat
75-93 

Aktuari Sebagai Pegawai Tertinggi Kerajaan dari Perkspektif Sejarah dan Era Kemodenan
Haslifah Mohamad Hasim
95-110 

Pelaksanaan Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor
Mohd Fazrin Hamdan
111-124 

Mendaulatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Analisis
Salleh Abdul Rashid dan Shuhairimi Abdullah
112-134 

Volume 5 2016  

Social Enterprise for School Dropouts through Digital Lifestyles – Adapting from USA Success Stories
    Noormaizatul Akmar Ishak, Muhamad Zulkiflee Osman, Wan Nor Ashiqin Wan Ali, Syed Zulkarnain Syed Idrus, Azizan Bahari, Nur Azila Azahari
    1-16

2. The Relationship between Higher Education and Job Opportunities in Malaysia
    Mohd Shahidan Shaari, Nur Salimah Alias, Diana Nabila Chau Abdullah
      17-26

3. Applying Diffusion of Innovation Theory and Unified Theory of Acceptance and Use of Technology (UTAUT) on Farmers’ Use of Communication Technology
    
Ahmad Fahmi Mahamood, Rosli Mohammed, Mohd Khairie Ahmad, Ahmad Hifzurrahman Ridzuan, Mohamad Rezal Hamzah, Shuhairimi Abdullah, Hayrol Azril Shaffril
      27-40

4.Nigerian Higher Education Institutions Performance: Does Strategic Improvisation and Entrepreneurial Self-efficacy Matter? 
    Najafi Auwalu Ibrahim, Rosli Mahmood and Muhammad Shukri Bakar
      41-62

5. Zakah Practice in Islamic Banking Institution in Malaysia: A Legal Horizon
     
Muhammad Hafiz bin Badarulzaman, Alias Azhar, Che Thalbi Md Ismail
      63-78

6.  Adakah Modal Insan Mempunyai Hubungan dengan Prestasi Koperasi di Semenanjung Malaysia?
  
  Khairunnisak Ahmad Shakir, Muhammad Shukri Bakar, Mohd Azril Ismail
      79-86

7.  Hubungan Antara Kepimpinan Lestari dengan Prestasi Kerja Guru Sekolah Rendah yang Menerima Bai’ah
    
Khairun Najjat Hussnani, Rabiatul-Adawiah Ahmad Rashid 
      87-102

8.  Pengaruh Pengurusan Risiko Kepada Prestasi Perusahaan Kecil dan Sederhana: Pendekatan ERM
     
Sajiah Yakob, Azahari Ramli, Muhammad Shukri Bakar
      103-112

9.  Pendekatan Taqlid dalam Pengiraan Zakat Padi: Tinjauan di Daerah Pendang, Kedah
    
Alias Azhar, Mohammad Azam Hussain
      113-130

10. Sorotan Histeria Massa Remaja Muslim di Malaysia
     
Intan Farhana Saparudin
       131-140

11. Reaksi dan Kesan terhadap Perkembangan Industri Kelapa di Negeri-negeri Melayu Bersekutu (NNMB) 1902-1941
     
Zalikha Bahari
       141-162

12. Keusahawanan Sosial Islam: Penerapan Sifat-sifat Terpuji(mahmudah) dalam Diri Usahawan Sosial Berjaya Muslim
     
Mohd Adib Abd Muin dan Shuhairimi Abdullah
       163-178

13. Lima Tahap Penguasaan Ilmu Nahu dalam Kalangan Guru- Guru Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM)
     
Hazrul Affendi Mohmad Razali, Zamri Arifin, Hakim Zainal, Mohd. Nizho Abdul Rahman, Shuhairimi Abdullah
     179-208

 

 

 

 

Search

Go to top