We have 52 guests and no members online

Journal of Human Development and Communication (JohDec)

Journal of Human Development and Communication (JoHDEC) is refereed journal published by School of Human Develoment and Technocommunication (iKOM), UniMAP.

Volume 1

Volume 2

Volume 3 2014

Volume 3 (Special Issues) 2014

Volume 4 2015

Top Management Perception on Green Innovation in Malaysian GLCs Pratice
Noormaizatul Akmar Ishak, Siti Noratisah Mohd Nafi, Mohd Fisol Osman and Zaim Shah Adnan
1-6  

Scenario on Information Seeking in Malaysia: A Systematic Review
Mohammad Rezal Hamzah, Emma Mirza Wati Mohammad, Mohd Yusof Abdullah, Suffian Hadi Ayub
7-20 

A Conformity Tool for Islamic Social Entrepreneurship: Towards Muslim Social Entrepreneur
Mohd Adib Abd Muin, Shuhairimi Abdullah and Azizan Bahari
21-36 

The Use of Communication Technology Channel in Agricultural Development by Muda Agricultural Development Authority(MADA)
Ahmad Fahmi Mahamood, Rosli Mohammed and Mohd Khairie Ahmad
37-44 

`Umran : Pemangkin Kemakmuran di Alam Melayu
Mahayudin Hj. Yahaya
45-62 

Aplikasi Pembelajaran Autentik bagi Kursus Anggaran Kos Bangunan
Nazra Ismail
63-74 

Analisis Keperluan untuk Penentuan Bantuan Program Pembangunan Keluarga Miskin dan Miskin Tegar: Kajian Kes di Teluk Ketapang, Kuala Terengganu, Terengganu, Malaysia
Dara Aisyah Mohd. Ali Puteh dan Ibrahim Mamat
75-93 

Aktuari Sebagai Pegawai Tertinggi Kerajaan dari Perkspektif Sejarah dan Era Kemodenan
Haslifah Mohamad Hasim
95-110 

Pelaksanaan Undang-undang Islam di Mahkamah Syariah Johor Bahru, Johor
Mohd Fazrin Hamdan
111-124 

Mendaulatkan Bahasa Melayu Sebagai Bahasa Ilmu di Institusi Pengajian Tinggi: Satu Analisis
Salleh Abdul Rashid dan Shuhairimi Abdullah
112-134 

 

Go to top